فایل های دسته بندی مقاله برای معلمان - صفحه 1

مقبولیت و محبوبیت و اعتبار معلم

در کشور ما معلم یکی از ارکان مهم برنامه ها محسوب می شود و تأثیر بسزایی در برنامه های تربیتی و آموزشـی دارد، از طرفی در متون اسلامی معلم جایگاه ارزشمندی دارد و در بیش تر متون، مورد توجه قرار گرفته اسـت. محبوبیـت و مقبولیـت معلم از عناصری است که معلم ر...

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب «آیین نگارش مقالهٔ پژوهشی» دکتر محمود فتوحی.

دانلود کتاب «آیین نگارش مقالهٔ پژوهشی» دکتر محمود فتوحی.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتابچه تکالیف خلاق ریاضی و فارسی 29صفحه pdf

دانلود کتابچه تکالیف خلاق ریاضی و فارسی 29صفحه pdf

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویژگی های معلم بر اساس جزء 23 قرآن کریم

تعلیم و تعلم از ارزشمندترین رفتارهای انسانی است که همواره مورد توجه انسان ها قرار داشته است و معلمی نه به عنوان یک حرفه، بلکه به عنوان یکی از با ارزش ترین رفتارهای بشری از ابتدای خلقت انسان مطرح بوده، چرا که بزرگترین معلم، ذات اقدس الهی است، که اسماء...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی سبک های موثر در بهبود مدیریت کلاس درس

این مقاله جهت استفاده و ارائه همکاران در جشنواره ها و همایش های مقاله نویسی و همچنین دانشجو معلمان و ماده 28 ها جهت ارائه در کلاس و شرکت در مسابقات بر اساس چهارچوب داوری طراحی و تدوین گردیده است

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

/مشاوره و رشد عاطفي و اجتماعي دانشآموزان دوره عمومي/

/مشاوره و رشد عاطفي و اجتماعي دانشآموزان دوره عمومي/

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله......مقاله.بررسی آموزش مهارتهای زندگی بر خود کار آمدی و افزایش آموزان دانش شادکامی دختر دوره

مقاله.بررسی آموزش مهارتهای زندگی بر خود کار آمدی و افزایش آموزان دانش شادکامی دختر دوره دوم متوسطه

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله...بررسی روش تدریس فعال و غیرفعال بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مقاله...بررسی روش تدریس فعال و غیرفعال بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله....تحلیل اجتماعی قلدری در میان دانش اموزان

مقاله....تحلیل اجتماعی قلدری در میان دانش اموزان

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی